Điện thoại

(15 sản phẩm)

IPXs256

IPXs256

32.990.000 ₫

  • iOS 12
  • Chính 12 MP & Phụ 12 MP
  • 32 MP
  • 8 GB
  • Apple A11 Bionic 6 nhân

iPhone Xs Max 256GB

iPhone Xs Max 256GB

22.000.000 ₫

  • iOS 12
  • Chính 12 MP & Phụ 12 MP
  • 32 MP
  • 8 GB
  • Apple A11 Bionic 6 nhân

Thẻ cào 300

Thẻ cào 300

300.000 ₫

Thẻ cào 200

Thẻ cào 200

200.000 ₫

Dịch vụ

Dịch vụ

79.000 ₫