Điện thoại

(17 sản phẩm)

iPhone 11 Pro Max 64GB

iPhone 11 Pro Max 64GB

33.990.000 ₫

 • iOS 9
 • Chính 12 MP & Phụ 12 MP
 • 7 MP

IPXs256

IPXs256

32.990.000 ₫

 • iOS 12
 • Chính 12 MP & Phụ 12 MP
 • 32 MP
 • 8 GB
 • Apple A11 Bionic 6 nhân

iPhone Xs Max 256GB

iPhone Xs Max 256GB

22.000.000 ₫

 • iOS 12
 • Chính 12 MP & Phụ 12 MP
 • 32 MP
 • 8 GB
 • Apple A11 Bionic 6 nhân

iPhone 7 Plus 32GB

iPhone 7 Plus 32GB

12.490.000 ₫

 • iOS 9
 • Chính 12 MP & Phụ 12 MP
 • 7 MP
 • 3 GB
 • Apple A10 Fusion 4 nhân 64-bit

Thẻ cào 300

Thẻ cào 300

300.000 ₫

Thẻ cào 200

Thẻ cào 200

200.000 ₫

Dịch vụ

Dịch vụ

79.000 ₫